Hvorfor det er vigtigt at lave en fremtidsfuldmagt, hvis du bliver dement

At blive diagnosticeret med demens kan være overvældende, men det er vigtigt at tage sig tid til at planlægge din fremtid. Et af de vigtigste skridt, du kan tage, er at lave en fremtidsfuldmagt, som giver dig mulighed for at udpege en person, du har tillid til, til at administrere dine økonomiske anliggender og træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til at gøre det selv. Her er grunden til, at dette er et vigtigt skridt, hvis du eller en af dine bekendte har fået konstateret demens.

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt på plads, før du oplever symptomer på demens, kan det være svært eller endog umuligt for dine kære at få adgang til din økonomi og træffe beslutninger på dine vegne. Dette kan efterlade dem i en penibel situation, hvis de fx har brug for midler til lægehjælp eller andre nødvendige udgifter. En fremtidsfuldmagt giver dem de nødvendige beføjelser, men kun hvis den gives, mens du stadig er mentalt kompetent.

Fremtidsfuldmagt eller værgemål?

Du bør også overveje at oprette et værgemål, hvis det er nødvendigt. Ved værgemål kan en anden person påtage sig det juridiske ansvar for beslutninger om, hvor du bor, og hvordan du modtager lægehjælp samt forvalte din økonomi. Dette er ofte nødvendigt, når mennesker med demens ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på egen hånd, f.eks. når de ikke længere kan genkende familiemedlemmer eller mister deres dømmekraft og fornuft.

Hvis du laver en fremtidsfuldmagt nu, kan det være med til at forenkle tingene senere hen og give både dig selv og dine kære noget ro i sindet ved at sikre, at tingene vil blive håndteret i overensstemmelse med dine ønsker i fremtiden. Det er også vigtigt, at de involverede parter fuldt ud forstår, hvilke beføjelser de får tildelt, så der ikke opstår misforståelser senere hen.